Kalkulator for vekttap

Hur många kg vill du bli av med?
Med kalkulatorn for vekttap kan du regne ut hvor mye mindre du trenger å spise for å tape x-antall kg på x-antall dager. Du velger selv hvor mye du ønsker å tape og hvor mange dager du ønsker du skal bruke. Kalkulator for vekttap regner etter dette ut hvor mange kalorier du trenger for å så nå ditt mål. Kalkulatorn bruker standardiserte målverdier for respektive parameter og regner siden ut en oppskattelse av hva du trenger å tape for å så nå ditt mål.