Andregradsligning

Ax2 + Bx + C = 0
A =
B =
C =
X1 =
X2 =
Ved hjelp av våre kalkulator kvadratiske likninger , kan du raskt og enkelt finne ut en ligning ved å angi koeffisienter i skjemaet til venstre. Kalkulatoren beregner ligningen for deg automatisk.